Historia szkoły w Kopkach sięga roku 1876. Wtedy to powstała czteroklasowa szkoła podstawowa. Mieściła się ona w drewnianym budynku przy dzisiejszej ul. Zagrody w miejscu, gdzie obecnie znajduje się remiza strażacka i biblioteka. Nauka odbywała się tu do czasu wybuchu II wojny światowej. Szczupłość tego pomieszczenia sprawiła, że dzieci uczyły się również w domach prywatnych. Uczniowie uczęszczali do szkoły tak długo, na jak długo pozwalali im rodzice. Czasami naukę przerywało dziecku oddanie go na służbę, czasami zajęcia w gospodarstwie rodziców lub brak butów w zimie. W starych arkuszach ocen zwanych katalogami znaleźć można takie zapisy: "nie promowany, nie miał bucików, więc nie uczęszczał na zajęcia". Niektórzy jednak kończyli szkołę i kontynuowali naukę w szkołach średnich i wyższych. Przeważnie uczęszczali do Seminarium Nauczycielskiego i Szkoły Rzemiosł w Rudniku, a kilku chłopców do Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich w Nisku.

W arkuszach ocen z tamtego okresu można znaleźć następujące oceny:
- za pilność: wytrwała, dobra, dość dobra lub mała;
- obyczaje mogły być: chwalebne, dobre, dość dobre lub naganne;
- postęp od bardzo dobrego do niedostatecznego;
-  porządek zewnętrzny: wzorowy, dobry, niejednostajny lub naganny.

W "Spisie szkół i nauczycieli" dla województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego wydanym we Lwowie w 1929 r. na stronach 80-82 wykazano szkoły i nauczycieli w powiecie niżańskim, w tym szkołę w Kopkach jako szkołę 3-klasową.

Decyzja o budowie nowej szkoły zapadła na zebraniu na początku 1935 r.. Najpierw na błoniach zbudowano cegielnię, gdzie  produkowano cegłę na budowę przyszłej placówki. Kamień węgielny poświęcił ówczesny proboszcz parafii w Kopkach ks. Franciszek Żuk. Wmurowano wówczas pamiątkową butelkę z wykazem nazwisk miejscowych osobistości oraz monetami i innymi drobnymi przedmiotami.

Budowa szkoły była wtedy morderczą wprost pracą; nie było prądu i sprzętu budowlanego. Mimo to, prawie wszyscy mieszkańcy włączyli się do tego przedsięwzięcia. Budowa szkoły zakończyła się w 1939 r., ale budynek trzeba było jeszcze wykończyć. Prace przerwał jednak wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji szkołę zajęli Niemcy, natomiast dzieci uczyły się w domach prywatnych.

W latach pięćdziesiątych wieś, w tym szkołę, zelektryfikowano, a w sześćdziesiątych  na miejscu dawnej szkoły drewnianej wybudowano świetlicę wiejską.

Do roku 1966 szkoła w Kopkach obejmowała 7 klas programowych. W roku szkolnym 1966/1967 w wyniku reformy oświatowej utworzono szkołę ośmioklasową.

Liczba uczniów i nauczycieli powiększała się wraz z wprowadzeniem do szkół podstawowych ósmej klasy, a potem tzw. "zerówki" i stopniowym obniżaniem godzin etatowych.

Ostatni absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (z rocznika 1985) opuścili mury naszej placówki w roku szkolnym 1999/2000. W wyniku reformy oświaty od roku szkolnego 2000/2001 wprowadzono 6 – letnią szkołę podstawową.

Dnia 14.09.2001 roku odbyło się walne zebranie rodziców i nauczycieli połączone ze spotkaniem z burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz starostą powiatu niżańskiego, gdzie zostały przedstawione plany rozbudowy szkoły.
Prace te rozpoczęto w październiku 2001 r., a ukończono w 2007 roku, kiedy to oficjalnie oddano do użytku salę gimnastyczną.

 

KOLEJNI DYREKTORZY SZKOŁY:

1. Julian Pasieka

2. Piotr Pasieka

3. Baumberger

4. Ludwik Ziemba

5. Antoni Ładoś

6. Jan Kwieciński

7. Michał Sławomirski

8. Michał Pająk

9. Wanda Pająk

10. Henryk Kozdra

11. Janina Górska/ Pająk

12. Lucyna Chylińska

13. Danuta Szast

14. Ryszard Binkowski

15. Halina Zięba