Uniwersytet Dzieci w kl. III

Uczniowie kl. III podczas kolejnych zajęć UD dowiedzieli się, że znajomość pewnych zasad matematyki może pomóc w namalowaniu dzieła sztuki. Poznali pojęcie perspektywy i anamorfozy. Mieli także okazję stworzyć własny przyrząd optyczny i rysunek anamorficzny.

Anamorfoza perspektywiczna to celowa deformacja obrazu, która oglądana z odpowiedniego punktu wygląda tak, jakby była wykonana według właściwych proporcji. Do tworzenia rysunków anamorficznych dzieci korzystały z siatki kwadratowej i siatki deformacyjnej.

Zadaniem uczniów było również wykonanie rysunku dowolnego pomieszczenia w swoim domu z uwzględnieniem ścian, sufitu, podłogi i mebli.

Zajęcia prowadzone były według scenariuszy ,,Uniwersytet Dzieci w Klasie” - www.scenariuszelekcji.edu.pl. Podczas lekcji uczniowie mieli okazję do poznania związków matematyki ze sztuką.