Ten dzień zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszej placówki. 23 października 2014 r. odbyła się niezwykłą uroczystość – nadanie Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach imienia ks. Jerzego Popiełuszki.
Ceremonię rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, który wygłosił homilię przedstawiającą postać Patrona oraz pobłogosławił sztandar szkoły.
Po Eucharystii w obecności pocztów sztandarowych złożono kwiaty przy pomniku bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Następnie – już w budynku szkoły – KS. Biskup poświęcił okolicznościową tablicę pamiątkową. Odsłonięcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Dyrektor szkoły Halina Zięba.

Dalsze uroczystości odbywały się w sali gimnastycznej. Pan Burmistrz przywitał wszystkich Gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Gos zabrała także Pani Dyrektor.

Kolejnym punktem tej wspaniałej ceremonii było przekazanie przez Rodziców sztandaru Dyrektorowi szkoły, a następnie pocztom sztandarowym oraz uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Głos zabrali także licznie przybyli Goście: J. E. ks. Biskup Edward Frankowski, Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Gabriel Waliłko, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie Pani Zofia Igras, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej i Regionalnej Sekcji NSZZ ‘Solidarność’ – Oświata i Wychowanie Pani Bogusława Buda, Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Wołoszyn, przedstawiciel Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Renaty Butryn Pani Beata Fusiarz.

Ostatnią częścią uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Marzeny Grzybowskiej, p. Teresy Młynarskiej i p. Justyny Niedbała.
Koordynatorem przygotowań do uroczystości nadania imienia szkole była Pani Dyrektor Halina Zięba. Aktywnie działał także Ksiądz Proboszcz Wiesław Stępień. Duże zaangażowanie wykazało Grono Pedagogiczne, jednak główny ciężar przygotowań wzięli na siebie Rodzice.

  • Nadanie imienia PSP w Kopkach-1
  • Nadanie imienia PSP w Kopkach-2
  • Nadanie imienia PSP w Kopkach-3

Więcej w galerii