W Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach odbyły się ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem "SAN 2009", które miały na celu zgranie gminnych organów kierowania i ratowania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

 

Część praktyczna rozpoczęła się akcją ewakuacyjną uczniów, nauczycieli i pracowników.
W ćwiczeniach wzięły udział służby Pogotowia Ratunkowego SPZZOZ z Niska, oddziały Państwowej Straży Pożarnej z Niska oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kopek, oddziały Pogotowia Gazowego ze Stalowej Woli oraz Rudnika nad Sanem, służby posterunku Zakładu Energetycznego oraz oddziały Komendy Powiatowej Policji z Niska oraz Rudnika.
Ćwiczenia odbyły się w obecności Burmistrza oraz Gminnego Zespołu Członków Zarządzania Kryzysowego w Rudniku nad Sanem.