Inauguracja roku szkolnego 2009/20101 września w Naszej Szkole odbył się uroczysty apel inaugurujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2009/2010. Wszyscy uczniowie po dwumiesięcznej przerwie dzielnie stawili się do szkoły bogaci w nowe doświadczenia i pełni zapału do nauki w tym nowym roku szkolnym. Pani Dyrektor życzyła uczniom osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, nauczycielom - cierpliwości, wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.