Jan Paweł II

 "Każdy rodzaj sportu niesie za sobą
bogaty skarbiec wartości"


Jan Paweł II