Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego - 04.09.2023
Społeczność naszej szkoły tradycyjnie spotyka się najpierw na mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Kopkach. W uroczystości zawsze bierze udział poczet sztandarowy naszej szkoły. Po mszy świętej przeszliśmy do szkoły, gdzie uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym głos zabrała Pani Dyrektor Halina Zięba witając społeczność uczniowską, a w szczególności dzieci rozpoczynające naukę w naszej szkole po raz pierwszy. Ciepłe słowa skierował również do uczniów, nauczycieli i rodziców obecny na uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - p. Waldemar Grochowski, który również wręczył nauczycielom naszej szkoły – p. Marzenie Wolickiej i p. Ewelinie Świta akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego została uświetniona krótką częścią artystyczną przedstawioną przez uczniów klasy V pod kierunkiem wychowawcy p. Krystiana Wragi.
W nowym roku szkolnym życzymy, aby był to rok wyjątkowy, pełen dobrych relacji i spełniania marzeń.